دوشنبه, 8 خرداد 1402
اخبار مهم

منوی سایت


    اطلاعیه
     

    دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل


    اطلاعیه قطعی آب در استان

    در هیچ یک از مناطق استان قطعی آب وجود ندارد.

             دفتر روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل


    گزیده خبرها
       

    پیوند


    6.0.16.0
    گروه دورانV6.0.16.0