شنبه, 1 مهر 1402
اخبار مهم

منوی سایت


  اطلاعیه
   

  دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل


  اطلاعیه قطعی آب در استان

  در هیچ یک از مناطق استان قطعی آب وجود ندارد.

           دفتر روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل


  گزیده خبرها

  پیوند


  6.1.7.0
  گروه دورانV6.1.7.0