پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 29 بهمن 1397
اخبار مهم

منوی سایت


  اطلاعیه

  مشترکین محترم :

  در راستای افزایش رضایتمندی  و کاهش میزان مراجعه حضوری، کلیه خدمات فروش و پس از فروش  بصورت الکترونیکی از طریق پرتال  شرکت قابل انجام می باشد.

   

  دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی


  اطلاعیه قطعی آب در استان

   

  درهیچ از مناطق استان قطعی آب وجود ندارد.

                                                                                                 دفتر روابط عمومی  و آموزش همگانی


  گزیده خبرها
     

  5.1.0.0
  V5.1.0.0