پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 9 بهمن 1400
اخبار مهم

منوی سایت


  اطلاعیه
   

  دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل


  اطلاعیه قطعی آب در استان

  در هیچ یک از مناطق استان قطعی آب وجود ندارد.

           دفتر روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل


  گزیده خبرها
  بعدي    

  پیوند


  5.7.2.0
  گروه دورانV5.7.2.0