يکشنبه, 9 آذر 1399
  • ساعت : ۹:۳۰:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ 
  • تعداد بازدید : 215
  • کد خبر : ۳۹۱۹
گزارش تصویری از عملیات ستادی برنامه قطع آب ورودی به تصفیه خانه آب اردبیل
پیرو جلسات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه هماهنگی برنامه قطع جریان آب ورودی به تصفیه خانه آب اردبیل ، جهت اتصال و راه اندازی پروژه برج آبگیر سدیامچی توسط شرکت آب منطقه ای و در راستای پشتیبانی و مدیریت بهینه تامین و توزیع آب در شهر و ‌مقابله باهرگونه حوادث غیرقابل پیش بینی شده توسط شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل، عملیات اتصال بنحومطلوبی مدیریت و بدون هیچگونه مشکل خاصی انجام شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل،  پیرو جلسات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه هماهنگی برنامه قطع جریان آب ورودی به تصفیه خانه آب اردبیل ، جهت اتصال و راه اندازی پروژه برج آبگیر سدیامچی توسط شرکت آب منطقه ای و در راستای پشتیبانی و مدیریت بهینه تامین و توزیع آب در شهر و ‌مقابله باهرگونه حوادث غیرقابل پیش بینی شده توسط شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل، عملیات اتصال بنحومطلوبی مدیریت و بدون هیچگونه مشکل خاصی انجام شد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0